UW ZORG IS ONZE ZORG

ZEELANDCARE = BRABANTCARE = HOLLANDCARE                                                                                                WIJ ZIJN - SNEL - BETROUWBAAR - IN DE BUURT - EN OOK VOOR PARTICULIEREN BESCHIKBAAR !                                                                                    

 
 

Toelichting


Wij leveren de volgende diensten:

 

. 24 uurszorg aan huis

. Palliatieve Zorg

. Verpleging en verzorging aan huis

· Ondersteunende begeleiding

. Ambulante maatwerkbegeleiding

· Huishoudelijke hulp/zorg in natura (vergoed door de WMO), of via het PGB

. Huishoudelijke hulp particulier die u uit eigen middelen betaald

 

Thuiszorg 

 

Wij bieden u professionele thuiszorg aan middels zelfstandige zorgverleners die in kleine teams werken. Een groot voordeel hiervan is dat ze de weg goed weten, en dat u niet steeds andere gezichten ziet. Wij kunnen u alle voorkomende zorg aan huis leveren zoals, verpleging, verzorging, begeleiding, vakantiezorg, nachtzorg, terminale zorg, 24-uurszorg en overbruggings -zorg via de Wet Langdurige Zorg. U kunt de zorg vergoeden op particuliere- of PGB basis. Ook kan dit uiteraard via de zorgverzekeraar, waarbij een deskundige wijkverpleegkundige de zorg bepaalt die u nodig heeft. Klik hier als u een offerte of meer informatie wilt aanvragen

 

Palliatieve Zorg


Wij bieden u terminale cliënten de mogelijkheid om thuis de laatste periode van het leven door te brengen en te sterven waar zij graag willen. Dit word mogelijk gemaakt door de inzet van een team Palliatief geschoolde en ervaren zorgprofessionals. De zorg wordt afgestemd naar de wensen van de cliënt en de naasten, passend binnen de gestelde thuiszorgindicatie in nauwe samenwerking met de huisarts. Palliatieve Zorg Zeelandcare werkt met kleine zorgteams om de continuïteit van zorg te waarborgen. 


Er zijn bij ons mogelijkheden voor nachtzorg en 24 uurszorg (samen). Voorwaarde voor de inzet van deze zorg is dat de (huis)arts een terminaalverklaring afgeeft. Is er nog geen indicatie voor thuiszorg, dan kunnen wij de juiste indicatie verzorgen. Bijna altijd vergoedt de verzekeraar alle kosten. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt dit vooraf kenbaar gemaakt.Gezien de onplanbaarheid van deze zorg, streven wij er naar om op werkdagen binnen 24 uur de zorg georganiseerd te hebben


Begeleiding Thuis 


Wij bieden begeleiding aan bij gezinnen en zelfstandigen thuis. We hebben maatschappelijk werkers, begeleiders, systeem therapeuten, etc. om u in alles te begeleiden naar wat u wilt bereiken. Voor alle doelgroepen hebben wij deskundigen in huis. De begeleiding wordt door ons aangevraagd bij de gemeente en wordt gedaan op PGB of ZINindicatie, maar ook particuliere begeleiding is mogelijk tegen een reduceert tarief. Wij leveren de zorg middels een vaste zorgverlener(s) op het tijdstip dat u het beste uitkomt.

 

Ambulante maatwerkbegeleiding


Soms zijn problemen best ingewikkeld en hangen ze ook nog eens samen met andere leefgebieden. Bijvoorbeeld zorgen over geld, relaties, sociale verzekeringen, het vinden van werk, justitie en het volgen van een therapie. Dan zoek je een generalist die op een breed gebied van zorg en inkomen thuis is. Die zaken voor je regelt bij het UWV en met je mee gaat naar de Reclassering als dat moet. Die kalm en rustig blijft en het overzicht behoudt. Die je altijd kan bereiken via app, telefoon en mail als je hem nodig hebt. Een begeleider die snel schakelt en je leert problemen op te lossen. Die jou belt en initiatief houdt en waar je op kunt vertrouwen. hier kunt u meer lezen


Huishoudelijke zorg Thuis


 Wij bieden begeleiding aan bij de gezinnen en zelfstandigen thuis. We hebben diverse mogelijkheden in huis. Zo hebben we voor alle doelgroepen een bijbehorende deskundige  huishoudelijke zorgverlener die uw huis ordent en schoonmaakt naar welke wensen u ook heeft. Deze begeleiding wordt door ons aangevraagd bij de gemeente en wordt gedaan op PGB of ZINindicatie, maar ook particuliere begeleiding is mogelijk tegen een gereduceerd tarief. Ook hier leveren wij leveren de zorg middels een vaste zorgverlener(s) op het tijdstip dat u het beste uitkomt.

 

Hulp in de huishouding

 

Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat u huishoudelijke hulp wilt. Het kan zijn dat u er zelf door lichamelijke beperkingen moeite mee heeft, of dat u door omstandigheden te weinig tijd heeft. Voorbeelden hiervan zijn tweeverdieners en mantelzorgers. Ook voorzien wij u bij revalidatie na een ziekenhuisopname van tijdelijke hulp. Wij regelen een hulp die aan uw eisen voldoet. Mocht de hulp toch niet bevallen dan zorgen wij kosteloos voor vervanging tot u een juiste match heeft. Wij rekenen geen inschrijfkosten en u heeft geen opzegtermijn.


Uw voordeel:

. Desgewenst een onderzoek naar financiële tegemoetkoming

· De screening van huishoudelijke hulpen die bij ons ingeschreven staan.

· Een hulp die aan uw wensen voldoet. Een jongere of liever ervaren oudere hulp.

· Een huishoudelijke hulp uit uw dorp of stad.

· Vervanging bij ziekte of vakantie.     

· U ontvangt iedere maand een duidelijke specificatie met de gewerkte uren en de kosten.


Medezeggenschapsraad: klik op deze link


Klachtenprocedure:


Soms komt het helaas voor dat niet alles naar wens verloopt. Als er toch klachten zijn kunt u contact opnemen met de directie van Zeelandcare middels het Klachtenformulier. Ons streven is klachten altijd direct op te lossen met de betrokken partijen. Komt u er niet uit met ons dan kunt u gebruik maken van de externe klachtencommissie.


Privacyreglement:


Wij gaan uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en onze dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht. U kunt als u dat wenst het gehele privacy document bij ons opvragen.


Privacystatement: Klik hier


Contact:


Gebruik onderstaand formulier om bijvoorbeeld een offerte voor verpleging/verzorging, of een vrijblijvend gesprek aan te vragen.